Tổng hợp các cấu trúc Tiếng Anh sinh tồn

Mỗi người sẽ có mục đích học tiếng Anh khác nhau phục vụ các nhu cầu cụ thể của người học. Để đến một đất nước nói tiếng Anh và có thể sử dụng ngôn ngữ phục vụ sinh tồn, chúng ta cần những cấu trúc thiết yếu nào? Một trong những nhà ngôn ngữ hàng đầu thế giới Paul Nation – Đại học Victoria University of Wellington, New Zealand đã có bài nghiên cứu và tổng hợp ra phần tài liệu với những cấu trúc tiếng Anh sinh tồn mà người học cần biết. Skype English xin được tổng hơp lại dưới đây.

> Học tiếng anh online 1 kèm 1

Tiếng Anh sinh tồn được chia thành tám phần trên cơ sở thông tin cần thiết trong các cuộc giao tiếp. Các phần đã được xếp hạng và đánh số theo thứ tự tần suất người được hỏi cho biết rằng họ đã sử dụng các mục trong giao tiếp. Vì vậy, phần Chào hỏi và lịch sự là cách hữu ích nhất. Các mục xuất hiện trong nhiều phần là được biểu thị bằng số trong ngoặc. Vì dụ,  I want – Tôi muốn … trong Phần 2 cũng xuất hiện trong Phần 5, 6 và 9. Dấu gạch chéo (/) cho biết các lựa chọn thay thế trong sử dụng giao tiếp.

1. Greetings and being polite
– Hello/Good morning etc. + reply [there are many cultural variants of these, including Where are you going?, Have you eaten?] – How are you? + reply e.g. Fine, thank you.
– Goodbye
– Thank you + reply e.g. It’s nothing, You’re welcome.
– Please
– Excuse me [sorry] – It doesn’t matter
– Delicious (6)
– Can I take your photo?2. Buying and bargaining
– I want … (4, 6)
– Do you have …?/Is there …?
– Yes (8)
– No (8)
– This (one), That (one) [to use when pointing at goods] – There isn’t any
– How much (cost)? (5, 6)
– A cheaper one (5)
– NUMBERS (5, 7) (These need to be learned to a high degree of fluency)
– UNITS OF MONEY (5, 6)
– UNITS OF WEIGHT AND SIZE
– How much (quantity)?
– half
– all of it
– (one) more
– (one) less
– Excuse me [to get attention] (4)
– Too expensive
– Can you lower the price? + reply (Some countries do not use bargaining. In others it is essential.)
– NAMES OF IMPORTANT THINGS TO BUY (These may include stamps, a newspaper, a map.)3. Reading signs
– Gents
– Ladies
– Entrance/In
– Exit/out
– Closed

4. Getting to places
– Excuse me (to get attention) (2)
– Can you help me?
– Where is …? (5)
– Where is … street?
– What is the name of this place/street/station/town?
– Toilet
– Bank
– Department store
– Restaurant
– Airport
– Train station
– Underground
– Bus station
– Hospital
– Doctor
– Police
– Post‐office
– Telephone
– Market
– I want … (2, 5, 6)
– How far?/Is it near?
– How long (to get to …)?
– Left
– Right
– Straight ahead
– Slow down (Directions for a taxi.)
– Stop here
– Wait
– Ticket
– When

5. Finding accommodation
– Where is … (4)
– Hotel
– How much (cost)? (2, 6)
– A cheaper one (2)
– I want … (2,4,6)
– Leave at what time?
– NUMBERS (2, 7)
– today
– tomorrow

6. Ordering food
– How much (cost)? (2, 5)
– The bill, please
– I want … (2, 5, 9)
– NAMES OF A FEW DISHES AND DRINKS
A FEW COOKING TERMS
– Delicious (1)

7. Talking about yourself and talking to children
– I am (name)
– Where do you come from?
– I am (a New Zealander)/I come from (New Zealand)
– What do you do?
– I am a (teacher)/tourist
– You speak (Chinese)!
– A little/very little
– What is your name? (Especially for talking to children.)
– How old are you? + reply
– NUMBERS (2, 5)
– I have been here … days/weeks/months
– I am sick
 8. Controlling and learning language
– Do you understand?
– I (don’t) understand
– Do you speak English? (7)
– Yes (2)
– No (2)
– Repeat
– Please speak slowly
– I speak only a little (Thai)
– What do you call this in (Japanese)?

1. Chào hỏi và lịch sự
– Xin chào / Chào buổi sáng, v.v. + trả lời [có nhiều biến thể văn hóa trong số này, bao gồm cả  Bạn đang ở đâu ? Bạn đã ăn chưa?] – Bạn khỏe không? + trả lời, ví dụ: Tốt, cảm ơn bạn.
– Tạm biệt
– Cảm ơn bạn + trả lời v.d. Không có gì đâu, bạn không có gì đâu.
– Xin vui lòng
– Xin lỗi [xin lỗi] – Không quan trọng
– Ngon (6)
– Tôi có thể chụp ảnh của bạn?2. Mua hàng và mặc cả
– Tôi muốn … (4, 6)
– Do you have …? / Có …?
– Có (8)
– Không (8)
– This (one), That (one) [dùng khi chỉ vào hàng hóa] – Không có bất kỳ
– Chi phí bao nhiêu)? (5, 6)
– Một cái rẻ hơn (5)
– CON SỐ (5, 7) (Chúng cần được học ở mức độ lặp lại thường xuyên cao)
– ĐƠN VỊ TIỀN TỆ (5, 6)
– ĐƠN VỊ TRỌNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC
– Bao nhiêu (số lượng)?
– một nửa
– tất cả
– (một lần nữa
– (một) ít hơn
– Xin lỗi [để gây sự chú ý] (4)
– Quá đắt
– Bạn có thể giảm giá không? + trả lời (Một số quốc gia không sử dụng thương lượng. Ở những quốc gia khác, điều này là cần thiết.)
– TÊN NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG ĐỂ MUA (Chúng có thể bao gồm tem, báo, bản đồ.)3. Đọc biển hiệu
– Quý ông
– Quý cô
– Vào / Vào
– Thoát / ra ngoài
– Đóng cửa

4. Đến địa điểm nào đó
– Xin lỗi (để gây chú ý) (2)
– Bạn có thể giúp tôi được không?
– Ở đâu …? (5)
– … phố ở đâu?
– Tên của địa điểm / đường phố / nhà ga / thị trấn này là gì?
– Phòng vệ sinh
– ngân hàng
– cửa hàng bách hóa
– Nhà hàng
– Sân bay
– Ga xe lửa
– Dưới lòng đất
– Trạm xe buýt
– Bệnh viện
– Bác sĩ
– Cảnh sát
– Bưu điện
– Điện thoại
– Thị trường
– Tôi muốn … (2, 5, 6)
– How far? / Có gần không?
– Mất bao lâu (để đến …)?
– Trái
– Đúng
– Thẳng tiến
– Đi chậm lại (Chỉ đường cho taxi.)
– Dừng ở đây
– Chờ đợi
– Vé
– Khi nào

5. Tìm chỗ ở
– Ở đâu … (4)
– Khách sạn
– Chi phí bao nhiêu)? (2, 6)
– Một cái rẻ hơn (2)
– Tôi muốn … (2,4,6)
– Ra đi vào thời gian nào?
– CON SỐ (2, 7)
– hôm nay
– Ngày mai

6. Gọi món
– Chi phí bao nhiêu)? (2, 5)
– Hóa đơn, làm ơn
– Tôi muốn … (2, 5, 9)
– TÊN MỘT SỐ ĐỒ ĂN VÀ ĐỒ UỐNG
– MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN NẤU ĂN
– Ngon (1)

7. Nói về bản thân và nói chuyện với con cái
– Tôi là (tên)
– Bạn đến từ đâu?
– Tôi là (người New Zealand) / tôi đến từ (New Zealand)
– Bạn làm nghề gì?
– Tôi là (giáo viên) / khách du lịch
– Bạn nói (tiếng Trung)!
– Một chút / rất ít
– Tên của bạn là gì? (Đặc biệt để nói chuyện với trẻ em.)
– Bạn bao nhiêu tuổi? + trả lời
– CON SỐ (2, 5)
– Tôi đã ở đây … ngày / tuần / tháng
– tôi bị ốm
8. Kiểm soát và học ngôn ngữ
– Bạn hiểu không?
– Tôi (không) hiểu
– Bạn có nói tiếng Anh không? (7)
– Có (2)
– Không (2)
– Nói lại
– Làm ơn nói chậm lại
– Tôi chỉ nói được một chút (tiếng Thái)
– Bạn gọi cái này bằng gì (tiếng Nhật)?

Để đăng kí HỌC THỬ MIỄN PHÍ, kiểm tra đánh giá trình độ hiện tại và nhận lộ trình học riêng biệt, học viên/ phụ huynh có thể click vào nút đăng kí dưới đây để được trải nghiệm học thử 30 phút hoàn toàn miễn phí khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 cùng đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English
Path 252@ 2

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ miễn phí

    Hãy đến Skype English ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!