Thủ tục nhập học

Trước khi đăng ký khóa học chính thức, học viên sẽ có cơ hội học thử 30 phút miễn phí. Dựa vào mức độ tiếng Anh hiện tại của học viên, giáo viên sẽ đưa ra phương pháp tiếp cận và chương trình giảng dạy để phù hợp nhất với từng mục tiêu khóa học.

Chi tiết việc đăng ký học như sau:

1. Trao đổi trực tiếp với nhân viên hỗ trợ qua Skype hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để sắp xếp lịch học với giáo viên

2. Nội quy học tập và thông tin chuyển khoản  sẽ được gửi tới email của học viên ngay sau khi lịch học được thống nhất

3. Một khi nhận được học phí của học viên, chúng tôi sẽ thông báo tới học viên ngay sau đó để xác nhận khoản học phí vừa nhận được

4. Giáo trình học sẽ được giáo viên gửi tới email của học viên, và khóa học sẽ được bắt đầu

5. Đội ngũ nhân viên của SkypeEnglish luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên nhiệt tình trong suốt khóa học