Thủ tục nhập học

Trước khi đăng ký khóa học chính thức, học viên sẽ có cơ hội học thử 30 phút miễn phí với nhóm GV Philippines. Dựa vào trình độ tiếng Anh hiện tại của học viên, giáo viên sẽ đưa ra phương pháp tiếp cận và chương trình học phù hợp tương ứng với mục tiêu khóa học của mỗi học viên.

Chi tiết việc đăng ký học như sau:

1. Trao đổi trực tiếp với nhân viên hỗ trợ qua Skype hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để sắp xếp lịch học với giáo viên.

2. Nội quy học tập sẽ được gửi tới học viên ngay sau khi lịch học chính thức được thống nhất.

3. Giáo trình học sẽ được gửi tới email của học viên, và khóa học sau đó có thể bắt đầu.

4. Đội ngũ chuyên viên tư vấn của Skype English luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên nhiệt tình 24/7.