Skype English có thể giúp gì được bạn?


  Liên hệ

  • Số 3, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Hotline 1: 0984 837 345 (Giờ hành chính)
  • Hotline 2: 0986 523 336 (Giờ hành chính)
  • Hotline 3: 0981 570 600 (Giờ hành chính)
  • Hotline 4: 0963 852 038 (Tối, T7)
  • Hotline 5: 0969 880 267 (Tối, CN)
  • Tel: (024) 6654 2189
  • Skype ID: skypeenglishsupport
  • 24 Eversholt St, Kings Cross, London NW1 1AD, United Kingdom
  • Hotline: +44 21 7132 3555
  • 1588 MH Del Pilar cor. Pedro Gil Streets, Malate, Manila, Philippines 1004
  • Hotline: + 63 36 522 2666