Học phí

  • Có các khoá học ngắn để người học trải nghiệm. Lộ trình học tập riêng biệt.
  • Cam kết hoàn lại 100% học phí nếu học không hiệu quả.
Khoá học 10 buổi Học phí
30 phút * 10 buổi 1.100.000 VNĐ
45 phút * 10 buổi 1.650.000 VNĐ
60 phút * 10 buổi 1.950.000 VNĐ
Khoá học 15 buổi Học phí
30 phút * 15 buổi 1.650.000 VNĐ
45 phút * 15 buổi 2.475.000 VNĐ
60 phút * 15 buổi 2.925.000 VNĐ
Khoá học 30 buổi Học phí
30 phút * 30 buổi 3.300.000 VNĐ
45 phút * 30 buổi 4.950.000 VNĐ
60 phút * 30 buổi 5.850.000 VNĐ
Khoá học 10 buổi Học phí
30 phút * 10 buổi 2.050.000 VNĐ
45 phút * 10 buổi 2.700.000 VNĐ
60 phút * 10 buổi 3.050.000 VNĐ
Khoá học 15 buổi Học phí
30 phút * 15 buổi 3.075.000 VNĐ
45 phút * 15 buổi 4.050.000 VNĐ
60 phút * 15 buổi 4.575.000 VNĐ
Khoá học 30 buổi Học phí
30 phút * 30 buổi 6.150.000 VNĐ
45 phút * 30 buổi 8.100.000 VNĐ
60 phút * 30 buổi 9.150.000 VNĐ
Khoá học 10 buổi Học phí
30 phút * 10 buổi 2.250.000 VNĐ
45 phút * 10 buổi 3.450.000 VNĐ
60 phút * 10 buổi 4.050.000 VNĐ
Khoá học 15 buổi Học phí
30 phút * 15 buổi 3.375.000 VNĐ
45 phút * 15 buổi 5.175.000 VNĐ
60 phút * 15 buổi 6.075.000 VNĐ
Khóa học 30 buổi Học phí
30 phút * 30 buổi 6.750.000 VNĐ
45 phút * 30 buổi 10.350.000 VNĐ
60 phút * 30 buổi 12.150.000 VNĐ

* Chú ý:

  • Bảng học phí trên áp dụng cho lớp học 1 thầy kèm 1 trò chưa bao gồm nhiều ưu đãi. Giảm sâu với các khoá học 60 buổi trở lên.
  • Không áp dụng học thử đối với GV Châu Âu và Bản Ngữ.
  • Cộng 10% học phí với các khóa học IELTS, TOIEC, TOEFL, SAT, GAMSAT và PET.

Phụ huynh nói gì về Skype English?

Cảm nhận của học viên

Báo chí viết gì về Skype English?