Học phí

  • Có các khoá học ngắn để người học trải nghiệm. Lộ trình học tập riêng biệt.
  • Cam kết hoàn lại 100% học phí nếu học không hiệu quả.
Khoá học 15 buổiHọc phí
30 phút * 15 buổi1.650.000
45 phút * 15 buổi2.475.000
60 phút * 15 buổi2.925.000
Khoá học 30 buổiHọc phí
30 phút * 30 buổi3.300.000
45 phút * 30 buổi4.950.000
60 phút * 30 buổi5.850.000
Khoá học 10 buổiHọc phí
30 phút * 10 buổi2.050.000 VNĐ
45 phút * 10 buổi2.700.000 VNĐ
60 phút * 10 buổi3.050.000 VNĐ
Khoá học 15 buổiHọc phí
30 phút * 15 buổi3.075.000 VNĐ
45 phút * 15 buổi4.050.000 VNĐ
60 phút * 15 buổi4.575.000 VNĐ
Khoá học 30 buổiHọc phí
30 phút * 30 buổi6.150.000 VNĐ
45 phút * 30 buổi8.100.000 VNĐ
60 phút * 30 buổi9.150.000 VNĐ
Khoá học 10 buổiHọc phí
30 phút * 10 buổi2.550.000 VNĐ
45 phút * 10 buổi3.850.000 VNĐ
60 phút * 10 buổi4.950.000 VNĐ

 

Khoá học 15 buổiHọc phí
30 phút * 15 buổi3.825.000 VNĐ
45 phút * 15 buổi5.775.000 VNĐ
60 phút * 15 buổi7.425.000 VNĐ

 

Khóa học 30 buổiHọc phí
30 phút * 30 buổi7.650.000 VNĐ
45 phút * 30 buổi11.550.000 VNĐ
60 phút * 30 buổi14.850.000 VNĐ

* Chú ý:

  • Bảng học phí trên áp dụng cho lớp học 1 thầy kèm 1 trò chưa bao gồm nhiều ưu đãi. Giảm sâu với các khoá học 60 buổi trở lên.
  • Không áp dụng học thử đối với GV Châu Âu và Bản Ngữ.
  • Cộng 10% học phí với các khóa học IELTS, TOIEC, TOEFL, SAT, GAMSAT và PET.

Phụ huynh nói gì về Skype English?

Cảm nhận của học viên

Báo chí viết gì về Skype English?