Đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English

Jason Baker

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sue

Trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sofija

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

LUME MENTZ

Trên 3 năm kinh nghiệm

Luis

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Eleanor

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jane Petersen

Trên 3 năm kinh nghiệm

Jen Bennett

Trên 18 năm kinh nghiệm giảng dạy

Dom

Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nick

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Alex

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Cica

Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

ALISON

Trên 3 năm kinh nghiệm

SHIELA

Trên 11 năm kinh nghiệm

VERONICA

Trên 20 năm kinh nghiêm·

Jennifer R. Calica

Trên 5 năm kinh nghiệm

SHIRLEY

Trên 5 năm kinh nghiệm

KATHERINE

Trên 5 năm kinh nghiệm

Edrin

Trên 3 năm kinh nghiệm

AVVY

Trên 5 năm kinh nghiệm

Rogen

Trên 5 năm kinh nghiệm

WILSON

Trên 7 năm kinh nghiệm

Lynn Coronado

Trên 6 năm kinh nghiệm

Jocelyn

Trên 10 năm kinh nghiệm

Angel

Trên 5 năm kinh nghiệm

Ivy Manoop

Trên 5 năm kinh nghiệm

Daisy

Trên 7 năm kinh nghiệm

Shayne

Trên 5 năm kinh nghiệm

EMELYN JANIPIN

Trên 3 năm kinh nghiệm

RED

Trên 3 năm kinh nghiệm

Honey Franz Sarona

Trên 5 năm kinh nghiệm

SUNNY

Trên 5 năm kinh nghiệm

ARLENE BACALTOS

Trên 5 năm kinh nghiệm

ELLYN

Trên 6 năm kinh nghiệm

Kerstine

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

JENALYN

Trên 3 năm kinh nghiệm

Rinalyn

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Peachy

Trên 17 năm kinh nghiệm giảng dạy

Ronelyn

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

LEA

Trên 5 năm kinh nghiệm

Marc

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jaileen

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

LAI

Trên 3 năm kinh nghiệm

Zoila

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Shang

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Melody

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

ROXAN

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jacquelene

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Aiza

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Joy D

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Christine

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Desiree Dagupan Robledo

Trên 5 năm kinh nghiệm

Huyền Thương

Trên 3 năm kinh nghiệm

Hồng

Trên 3 năm kinh nghiệm

Hanna

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Quỳnh Như

Trên 3 năm kinh nghiệm

Uyên Vy

Trên 3 năm kinh nghiệm

Phúc Toàn

Trên 3 năm kinh nghiệm

ĐỖ VINH

Trên 20 năm kinh nghiệm

Cẩm Sương

Trên 3 năm kinh nghiệm

VÂN ANH

Trên 4 năm kinh nghiệm

HOÀNG NHÀN

Trên 3 năm kinh nghiệm

Bảo Khánh

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Maiden

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sharmaine

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Gen

Trên 9 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jelyn

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Mary

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Amie

Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy

Lego

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Phạm Nhung

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nhật Minh

Trên 13 năm kinh nghiệm giảng dạy

Mỹ

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nhi Võ

Trên 3 năm kinh nghiệm

Hưng

Trên 3 năm kinh nghiệm