Nội quy

1. Nếu tôi đến muộn thì buổi học có được tiếp tục không?

Trong trường hợp học viên đến muộn 15 phút mà không báo trước, lúc này giáo viên có quyền hủy bỏ buổi học và buổi học đó vẫn được tính phí như những buổi học khác.

Ngược lại, nếu giáo viên đến muộn 15 phút, lúc này học viên có quyền hủy bỏ buổi học, và giáo viên sẽ phải chịu trách nhiệm cho buổi học hôm đó. Nghĩa là học viên sẽ được đền bù 1 buổi học, bên cạnh 1 buổi học bù.

Lưu ý: Trong trường hợp giáo viên và học viên có thể thương lượng để tiếp tục bài học sau 15 phút đó, thì buổi học vẫn được tính như bình thường.

2. Nếu tôi vắng mặt mà không báo trước, thì buổi học đó được tính thế nào?

Trong trường hợp, học viên vắng mặt vì bất cứ lý do gì mà không thông báo trước khi buổi học diễn ra 2 tiếng, lúc này giáo viên có quyền hủy bỏ buổi học và buổi học đó vẫn được tính phí như những buổi học khác.

Ngược lại, nếu giáo viên vắng mặt vì bất cứ lý do gì mà không báo thông báo trước khi buổi học diễn ra 2 tiếng, lúc này giáo viên sẽ phải chịu trách nhiệm cho buổi học hôm đó. Nghĩa là học viên sẽ được đền bù 1 buổi học, bên cạnh 1 buổi học bù.

Lưu ý: Nếu học viên hay giáo viên muốn trì hoãn buổi học, thì sẽ cần phải thông báo cho SkypeEnglish ít nhất là 2 tiếng trước khi giờ học bắt đầu.

3. Buổi học của tôi có bị tính không nếu đang học gặp sự cố về điện, mạng?

Trường hợp lớp học đang diễn ra song gặp sự cố về điện, mạng, lúc này buổi học sẽ vẫn được tính cho giáo viên. Song phần thời gian còn lại của lớp học đó sẽ được dạy bù sang buổi học tiếp theo cho học viên.

4. Tôi được nghỉ tối đa bao nhiểu buổi trong một khóa học?

Gói học tối thiểu của chúng tôi gồm 15 buổi và một khóa học chuẩn gồm 30 buổi. Để đảm bảo tính hiệu quả cao nhất cho mỗi khóa học và thuận tiện cho việc xếp lịch giảng dạy của giáo viên, học viên sẽ được nghỉ tối đa 2 buổi cho gói học 15 buổi và được nghỉ tối đa 4 buổi cho khóa học 30 buổi.

Nếu bạn nghỉ quá số buổi cho phép thì những buổi nghỉ sau đó sẽ không được dạy bù và vẫn bị tính học phí như bình thường.

5. Tối thiểu bao nhiêu buổi học mỗi tuần?

Để đảm bảo tính hiệu quả cho mỗi khoá học, bạn cần học ít nhất 2 buổi/ tuần.

6. Tôi có được chuyển đổi sang nhóm giáo viên khác khi đang học không?

Không. Skype English hiện có 4 nhóm giáo viên: Giáo viên (GV) Philippines, GV châu Âu, GV bản ngữ và GV Việt Nam. Bạn có quyền chuyển đổi giáo viên bất kỳ song chỉ trong cùng 1 nhóm GV mà bạn đang học. Bạn sẽ cần kết thúc gói học hiện tại trước khi chuyển sang học với nhóm GV khác.

7. Nếu tôi muốn tạm dừng khoá học, tôi có được nhượng số buổi học còn lại cho người khác không?

Hoàn toàn có thể. Chuyển nhượng khoá học được áp dụng cho các khoá 30 buổi trở lên. Với mỗi khoá học 30 buổi học viên sẽ được phép chuyển nhượng 1 lần, tương tự khoá 120 buổi học viên sẽ được chuyển nhượng 4 lần.

Trường hợp bạn bận không thể tiếp tục khoá học, bạn có thể bảo lưu số buổi học còn lại trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày bạn không học trở lại, lúc này khoá học của bạn sẽ hết giá trị.