Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh cho nhà lãnh đạo

Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh là công cụ ngôn ngữ cốt lõi để bạn tự tin giao tiếp, hòa nhập vào môi trường làm việc quốc tế, đặc biệt là theo đuổi con đường thăng tiến cho các vị trí lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, các bài học tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh quốc tế là một biển kiến thức vô cùng rộng lớn đòi hỏi bạn phải có sự chắt lọc và phương pháp học tập khoa học mới đạt hiệu quả.

Hãy để Skype English chia sẻ một số kiến thức hữu ích cũng như cách thức học tập hiệu quả giúp bạn nâng cao kiến thức Anh văn ngành quản trị kinh doanh nhé.

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - CHÌA KHÓA CHO NHÀ LÃNH ĐẠO
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – CHÌA KHÓA CHO NHÀ LÃNH ĐẠO

Quản trị kinh doanh có cần tiếng Anh không?

Quản trị kinh doanh là một trong những chuyên ngành đào tạo trọng yếu của lĩnh vực kinh tế. Với sự phát triển của thời đại kinh tế thị trường, giao lưu quốc tế; đòi hỏi nhân sự làm việc trong ngành quản trị kinh doanh phải có một khả năng tiếng Anh vững chắc, thành thạo.

Đặc biệt, nếu bạn làm việc trong các tổ chức quốc tế, tập đoàn đa quốc gia thì tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh là yêu cầu tất yếu để bạn tự tin giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp…. Đặc biệt, khi cần dịch tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh từ các tài liệu chuyên môn, bạn cần phải am hiểu các kiến thức thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực của mình.

Ngành quản trị kinh doanh tiếng Anh là gì?

Ngành quản trị kinh doanh có tên gọi tiếng anh là Business Administration, ngành chuyên đào tạo các công việc liên quan đến quản lý, theo dõi và giám sát hoạt động kinh doanh của bộ máy doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Các bằng cấp học thuật của ngành Quản trị kinh doanh trong tiếng Anh được gọi là:

Bachelor of Business Administration – Cử nhân Quản trị Kinh doanh (gọi tắt là MBA)

Master of Business Administration – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Doctor of Business Administration – Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Quản trị kinh doanh là toàn bộ hệ thống hoạt động nhằm duy trì và phát triển việc kinh doanh của một doanh nghiệp, tổ chức, bao gồm các chuyên ngành: quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị thương mại, quản trị marketing, quản trị kinh doanh tổng hợp… và quản trị logistics.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh vô cùng phong phú đa dạng
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh vô cùng phong phú đa dạng

Tên gọi một số môn học tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh

– Kiến thức giáo dục đại cương: Basic Subject Knowledge

– Pháp luật kinh tế: Economic Laws

– Kinh tế vĩ mô: Microeconomics

– Nguyên lý thống kê: Statistics Theory

– Quản trị học: Administration Science

– Quản trị kinh doanh: Business Administration

– Quản trị chất lượng: Quality Management

– Quản trị sản xuất: Production Management

– Quản trị tài chính: Financial Administration

– Quản trị kinh doanh quốc tế: International Business

– Management Accounting: Kế toán quản trị

– Bảo hiểm: Insurance

– Thị trường chứng khoán: Stock Market

– Kinh doanh bất động sản: Real Estate Business

– Thuế nhà nước: State Taxation

– Tâm lý quản lý: Psychological Management

– Marketing căn bản: Principles of Marketing

– Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Application Informatics in Interprise

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh – các phòng ban

– Ceo (Chife executive officer): Tổng giám đốc

– Management: Sự quản lý

– The board of directors: Ban giám đốc

– Director: Giám đốc

– Businesswoman: Nữ doanh nhân

– Self-employed: Chủ doanh nghiệp

– R&D department: Phòng nghiên cứu và phát triển

– Sales department: Phòng kinh doanh

– Shipping department: Phòng vận chuyển

– Merge: Sát nhập

– Diversify: Đa dạng hóa

– Outsource: Thuê gia công

– Downsize: Cắt giảm nhân công

– Do business with: Làm ăn với

– Company: Công ty

– Consortium: Tập đoàn

– Subsidiary: Công ty con

– Affiliate: Công ty liên kết

– Headquarters: Trụ sở chính

– Excutive: giám đốc điều hành, nhân viên chủ quản

– Supervisor: Giám sát viên

– Manager: Nhà quản lý

– Representative: Người đại diện

– Associate: Đồng nghiệp

– Department: Phòng (ban)

– Accounting department: Phòng kế toán

– Finance department: Phòng tài chính

– Personnel department: Phòng nhân sự

– Purchasing department: Phòng mua sắm vật tư

– Field office: Văn phòng làm việc tại hiện trường

– Branch office: Văn phòng chi nhánh

– Regional office: Văn phòng địa phương

– Dealership: Công ty kinh doanh ô tô

– Franchise: Nhượng quyền thương hiệu

– Outlet: Cửa hàng bán lẻ

– Wholesaler: Cửa hàng bán sỉ

– Estanlish a company: Thành lập công ty

– Go bankrupt: Phá sản

– File for bankruptcy: Nộp đơn

Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh

Tiếng Anh là công cụ giao tiếp đắc lực khi làm việc với đối tác
Tiếng Anh là công cụ giao tiếp đắc lực khi làm việc với đối tác

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh lĩnh vực tài chính

 1. A sight draft(n) hối phiếu trả ngay
 2. Academic(adj) học thuật
 3. Accept the bill:chấp nhận hối phiếu

Accepting house (n): ngân hàng chấp nhận

 1. Access(v): truy cập
 2. Accommodation bill(n): hối phiếu khống
 3. Accommodation finance: tài trợ khống
 4. Account holder: chủ tài khoản
 5. Accumalated reverve(n): nguồn tiền được tích luỹ
 6. Acknowledgement(n): giấy báo tin
 7. Adapt(v): điều chỉnh
 8. Adequate(adj): đủ, đầy đủ
 9. Adverse change(n): thay đổi bất lợi
 10. Advertising(n) sự quảng cáo
 11. Advice(n) sự tư vấn

Advice (v) báo cho biết

Advise (v) tư vấn

Adviser (n) người cố vấn

 Advisory (adj) tư vấn

 1. After sight:ngay sau đó
 2. After-sales service(n): dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ hậu mãi
 3. Amount outstanding: số còn tồn đọng
 4. Analyse(v): phân tích
 5. Appraisal(n): sự định giá, sự đánh giá
 6. Approach(v): tiếp xúc, đặt vấn đề
 7. Aspect(n): khía cạnh
 8. Assasination(n): sự ám sát
 9. Assess(v): định giá
 10. Asset(n): tích sản
 11. At a discount: giảm giá, chiết khấu
 12. Auditor (n): kiểm toán viên
 13. Authorise(v): uỷ quyền, cho phép
 14. Avalise(v): bảo lãnh
 15. Bad debt(n): cho nợ quá hạn
 16. Banker(n): chủ ngân hàng
 17. Banker’s draft(n): hối phiếu ngân hàng
 18. Banking market(n): thị truờng ngân hàng
 19. Bankrupt(n): người bị vỡ nợ
 20. Base rate(n): lãi suất cơ bản
 21. Bill of exchange(n): hối phiếu
 22. Balance sheet(n) bảng cân đối
 23. Border(n) biên giới
 24. Boiler(n) nồi hơi
 25. Book-keeping(n): kế toán
 26. Bought-ledger(n) sổ cái mua hàng
 27. Brochure(n): cuốn sách mỏng (quảng cáo)
 28. Budget(v) dự khoản ngân sách
 29. Builder’s merchant:nhà buôn vật liệu xay dựng
 30. Bulk purchase(n) việc mua sỉ
 31. Buyer default:người mua trả nợ không đúng hạn
 32. Calculate(v): tính toán
 33. Capital goods(n): tư liệu sản xuất
 34. Carry on(v): điều khiển, xúc tiến
 35. Carry out(v): thực hiện
 36. Cash discount:giảm giá khi trả tiền mặt
 37. Cash flow(n): dòng tiền mặt

Cash flow forcast Estimation of the monthly cash flow advance: dự báo dòng tiền

 1. Cash-book(n) sổ quỹ
 2. Central bank,government bank: ngân hàng Trung ương
 3. Central heating(n): hệ thống lò sưởi
 4. Certificate of Incoporation(n): giấy phép thành lập công ty
 5. Chase(v) săn đuổi
 6. Cheque book(n): tập Séc
 7. CIF(n) Cost, Insurance and Freight: giá gồm chi phí, bảo hiểm và vận chuyển
 8. Circulation(n): chữ ký
 9. Clinic(n): khu khám bệnh, dưỡng đường
 10. Coin(n): tiền kim loại, tiền xu
 11. Collection(n): sự thu hồi (nợ)
 12. Colloquial(adj): thông tục
 13. Commecial(adj): thương mại
 14. Commence(v): bắt đầu
 15. Communal(adj): công, chung
 16. Community(n): nhóm người

Commnity center: trung tâm truyền thông

Communication (n) truyền thông

 Communist system (n): hệ thống xã hội chủ nghĩa

 1. Comparatively(adv): một cách tương đối
 2. Compete(v): cạnh tranh

Competitive (adj): cạnh tranh, tốt nhất

 Competitiveness (n): tính cạnh tranh

 Complicated (adj): rắc rối

 1. Concede(v): thừa nhận
 2. Concentrate(v): tập trung
 3. Confidential(adj): bí mật, kín
 4. Confirming house (n): ngân hàng xác nhận
 5. Connection(n): mối quan hệ
 6. Consignment(n): hàng hoá gửi đi
 7. Consolidate(v): hợp nhất
 8. Consumer credit(n): tín dụng tiêu dùng
 9. Contract(n): hợp đồng
 10. Corporate(adj): công ty, đoàn thể

  Corporate (n): hội, đoàn, công ty

   Corporate (adj): đoàn thể, công ty

 1. Correspondent(n): ngân hàng có quan hệ đại lý
 2. Cost of pollution(n): chi phí hư hỏng
 3. Cover(v): đủ để trả
 4. Credit(v) ghi có
 5. Credit arrangement(n): dàn xếp cho nợ
 6. Credit control(n): kiểm soát tín dụng
 7. Credit intrusment(n): công cụ tín dụng
 8. Credit management (n): quản lý tín dụng
 9. Credit period(n): kỳ hạn tín dụng
 10. Credit rating:đánh giá tín dụng
 11. Credit-status(n): mức độ tín nhiệm
 12. Credit-worthiness(n): thực trạng tín dụng
 13. Current account(n): tài khoản vãng lai
 14. Current cost:chi phí hiện thời
 15. Current expense(n): chi phí hiện tại
 16. D/A(n): chứng từ theo sự chấp nhận
 17. D/P(n): chứng từ theo sự thanh toán
 18. Data bank(n): ngân hàng dữ liệu
 19. Database(n): cơ sở dữ liệu
 20. Deal(n): vụ mua bán
 21. Debit(v): ghi nợ

Debt (n): khoản nợ

Debtor (n): con nợ

 1. Decision(n): sự quyết định
 2. Default(v): trả nợ không đúng hạn
 3. Deposit account(n): tài khoản tiền gửi
 4. Deutsch mark(n): tiền tệ Tây Đức
 5. Dicated(adj): ấn tượng
 6. Digest:tóm tắt
 7. Dinar(n): tiền tệ Nam Tư, Irắc
 8. Direct debit(n): ghi nợ trực tiếp
 9. Discount market(n): thị trường chiết khấu
 10. Distinguish(v) phân biệt
 11. Distribition(n) sự phân phối
 12. Documentary collection:nhờ thu chứng từ
 13. Documentary credit(n): thư tín dụng ≈ Documentary letter of credit
 14. Domestic(adj): trong nhà, gia đình
 15. Draft(n): hối phiếu
 16. Draw(v): ký phát
 17. Drawee(n): ngân hàng của người ký phát
 18. Drawing(n) sự ký phát (Séc)
 19. ECGD Export Credits Guarantee Department(UK): phòng (cục) tín dụng bảo lãnh xuất khẩu
 20. Elect(v): chọn, bầu
 21. Eliminate(v): loại ra, trừ ra
 22. Enquiry(n): sự điều tra
 23. Entry(n): bút toán
 24. Equity(n): cổ tức
 25. Establist(v): lập, thành lập
 26. Estimate(n): sự đánh giá, sự ước lượng
 27. Evaluation(n): sự ước lượng, sự định giá
 28. Exchange risk:rủi ro trong chuyển đổi
 29. Exempt(adj): được miễn
 30. Expenditure(n): phí tổn
 31. Export finance(n): tài trợ xuất khẩu
 32. Export insurance:bảo hiểm xuất khẩu
 33. Facility(n): phương tiện dễ dàng
 34. Factor (n): công ty thanh toán
 35. Factor(n): nhân tố
 36. Factoring (n): sự bao thanh toán, chiết khấu chứng từ
 37. Fail to pay:không trả được nợ
 38. Fill me in on:cung cấp cho tôi thêm chi tiết
 39. Finance(n) tài chính

 Finance (v): tài trợ

 1. Finance sector(n): lĩnh vực tài chính
 2. Financial institution(n): tổ chức tài chính
 3. Firm(n): hãng, xí nghiệp
 4. Fitting(n): đồ đạc
 5. Fixed asset(n):tàu sản cố định
 6. Fixed cost(n): chi phí cố định
 7. Flexible:linh động
 8. Foreign currency(n): ngoại tệ
 9. Forfaiting(n): bao thanh toán

Forfaitish (n): công ty bao thanh toán

 1. Form(n): hình thức

 Form (v): thành lập

 1. Forward(v): chuyển
 2. Found(v): thành lập, hình thành

Founding document (n): Giấy phép thành lập

 Founder (n): người thành lập

 1. Freight(n): sự vận chuyển hàng
 2. Gearing(n) vốn vay
 3. Generate(v) phát sinh
 4. Genuine:là thật, sự thật
 5. Get paid(v): được trả (thanh toán)
 6. Give credit:cho nợ (trả chậm)
 7. Glacier(n): sông băng
 8. Good risk(n): rủi ro thấp
 9. Guarantee(v): bảo lãnh
 10. Guesswork(n): việc suy đoán
 11. Harmonise(v): làm cân đối, có ấn tượng
 12. High street banks:các ngân hàng trên các phố chính
 13. Home market(n): thị trường nội địa
 14. Honour(v): chấp nhận thanh toán
 15. Impress(v): ấn tượng
 16. In advance:trước
 17. In credit:dư có
 18. In term of:về mặt phương tiện
 19. In writing: bằng giấy tờ
 20. Inaugurate(v): tấn phong
 21. INCOTERM(n): các điều kiện trong thương mại quốc tế
 22. Indent(n): đơn đặt hàng
 23. Individual(adj): riêng rẻ
 24. Industrial exhibition(n): triển lãm công nghiệp
 25. Inflation(n): (lạm phát)
 26. Installation(n): sự lắp đặt
 27. Institution(n): tổ chức, cơ quan
 28. Insurance(n): bảo hiểm
 29. Interest rate(n): lãi suất
 30. Interior(adj): nội thất
 31. Intrusment(n): công cụ
 32. Invest(v): đầu tư
 33. Investigate(v): điều tra, nghiên cứu

Investigation (n): sự điều tra nghiên cứu

 1. Issuing bank(n): ngân hàng phát hành
 2. Itemise(v): thành từng khoản
 3. Kitchen fitting(n): đồ dạc nhà bếp
 4. Laise(v): giữ liên lạc
 5. Late payer(n): người trả trễ hạn
 6. Launch(v): khai trương
 7. Laydown(v): xây dựng lại
 8. Leads:trả tiền trước tránh rủi ro về tỷ giá tiền tệ
 9. Lags: trả tiền sau kiếm lợi do tỷ giá chuyển đổi

  Leads and lags: trả trước tránh rủi ro và trả sau kiếm lợi do tỷ chuyển đổi có lợi

 1. Leaftlet(n): tờ bướm
 2. Lease purchase(n): sự thuê mua
 3. Leasing(n): sự cho thuê
 4. Legal(adj): hợp pháp, theo pháp luật
 5. Lessee(n) người đi thuê

Lessee purchase (n): thuê mua

Lessor (n): người cho thuê

 1. Letter of hypothecation(n): thư cầm cố
 2. Liability(n): trách nhiệm pháp lý

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu

 • Exporter: người xuất khẩu
 • Export: xuất khẩu
 • Import: nhập khẩu
 • Importer: người nhập khẩu
 • Sole Agent: đại lý độc quyền
 • Customer: khách hàng
 • Consumer: người tiêu dùng cuối cùng
 • End user = consumer
 • Consumption: tiêu thụ
 • Exclusive distributor: nhà phân phối độc quyền
 • Manufacturer: nhà sản xuất (~factory)
 • Supplier: nhà cung cấp
 • Producer: nhà sản xuất
 • Trader: trung gian thương mại
 • OEM: original equipment manufacturer: nhà sản xuất thiết bị gốc
 • ODM: original designs manufacturer: nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng
 • Entrusted export/import: xuất nhập khẩu ủy thác
 • Brokerage: hoạt động trung gian (broker-người làm trung gian)
 • Intermediary = broker
 • Commission based agent: đại lý trung gian (thu hoa hồng)
 • Export-import process: quy trình xuất nhập khẩu
 • Export-import procedures: thủ tục xuất nhập khẩu
 • Export/import policy: chính sách xuất/nhập khẩu (3 mức)
 • Processing: hoạt động gia công
 • Temporary import/re-export: tạm nhập-tái xuất
 • Temporary export/re-import: tạm xuất-tái nhập
 • Processing zone: khu chế xuất
 • Export/import license: giấy phép xuất/nhập khẩu
 • Customs declaration:  khai báo hải quan
 • Customs clearance: thông quan
 • Customs declaration form: Tờ khai hải quan
 • Tax(tariff/duty): thuế
 • GST: goods and service tax: thuế giá trị gia tăng (bên nước ngoài)
 • VAT: value added tax: thuế giá trị gia tăng
 • Special consumption tax: thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Customs : hải quan
 • General Department: tổng cục
 • Department: cục
 • Sub-department: chi cục
 • Bill of lading: Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng)
 • &F. (cost & freight): bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm
 • I.F. (cost, insurance & freight): bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí
 • Cargo: Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay)
 • Certificate of origin: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Container: Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ)
 • Container port (cảng công-ten-nơ); to Containerize (cho hàng vào công-ten-nơ)
 • Customs: Thuế nhập khẩu; hải quan
 • Customs declaration form: tờ khai hải quan
 • Declare: Khai báo hàng (để đóng thuế)
 • a.s. (free alongside ship): Bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu.
 • o.b. (free on board): Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu
 • Freight: Hàng hóa được vận chuyển
 • Irrevocable: Không thể hủy ngang; unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không hủy ngang)
 • Letter of credit (L/C): Tín dụng thư(hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với qui định trong L/C đã được Ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu)
 • Merchandise: Hàng hóa mua và bán
 • Packing list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra)
 • Pro forma invoice: Hóa đơn tạm thời
 • Quay: Bến cảng; wharf – quayside (khu vực sát bến cảng)
 • Ship: Vận chuyển (hàng) bằng đường biển hoặc đường hàng không; tàu thủy
 • Shipment (việc gửi hàng)
 • Shipping agent: Đại lý tàu biển
 • Waybill: Vận đơn (cung cấp thông tin về hàng hóa được gửi đi)

Từ vựng Anh văn chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế

 • Sự điều tiết: Regulation.
 • Sự mở cửa của nền ktế: The openness of the economy.
 • Kinh tế vi mô: Micro-economic.
 • Kinh tế kế hoạch là: Planned economy.
 • Kinh tế thị trường là: Market economy
 • Sự lạm phát: Inflation.
 • Khoản nợ, trách nhiệm: Liability
 • Ngoại tệ: Foreign currency.
 • Khấu hao: Depreciation
 • Thặng dư: Surplus
 • Chính sách tài chính là: Financial policies
 • Thị trường trong nước/ ngoài nước là: Home/ Foreign market
 • Lưu thông phân phối hàng hoá: v
 • Giá cả phải chăng: moderate price
 • Hoạt động tiền tệ: monetary activities
 • Đầu cơ/ người đầu cơ là: speculation/ speculator
 • Việc giá cả tăng vọt là: price_ boom
 • Tích trữ/ người tích trữ: hoard/ hoarder
 • Bán phá giá: dumping
 • Bao vây kinh tế: economic blockade
 • Cấm vận: embargo
 • Cầm cố , thế nợ: mortage
 • Công ty liên doanh là: joint venture
 • Phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền: instalment
 • Tiền đặt cọc: earnest money
 • Trả tiền chậm là: payment in arrear
 • Ktế quốc dân: National economy
 • Hợp tác ktế: Economic cooperation

Học tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh ở đâu?

Nếu bạn đang cần học tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh, Skype English với mô hình đào tạo tiếng Anh trực tuyến 1 kèm 1 sẽ là lựa chọn lý tưởng, hiệu quả để nâng trình tiếng Anh, giúp bạn tự tin với khả năng giao tiếp làm việc cùng đối tác nước ngoài và chuẩn bị sẵn sàng cho lộ trình thăng tiến của mình.

Để đăng kí HỌC THỬ MIỄN PHÍ, kiểm tra đánh giá trình độ hiện tại và nhận lộ trình học riêng biệt, học viên/ phụ huynh có thể click vào nút đăng kí dưới đây để được trải nghiệm học thử 30 phút hoàn toàn miễn phí khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 cùng đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English
Path 252@ 2

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ miễn phí

  Hãy đến Skype English ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!