Tất tần tật kiến thức về các từ để hỏi trong tiếng Anh

Các từ để hỏi (Wh – questions) là một phần thiết yếu trong giao tiếp tiếng Anh, giúp bạn thu thập thông tin, bày tỏ sự quan tâm và làm rõ những điều chưa biết. Loại câu hỏi này được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày cũng như trong môi trường học tập và làm việc. Việc nắm vững cách sử dụng các từ để hỏi sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn và thể hiện sự tò mò, quan tâm đến người khác. Trong bài viết này, Skype English sẽ cùng bạn khám phá tất cả các từ để hỏi trong tiếng Anh cùng cách sử dụng và ví dụ minh họa.

1. Phân loại từ để hỏi

Các từ để hỏi trong tiếng Anh được chia thành nhiều loại chính như sau:

What (Gì):

 • What được sử dụng để hỏi về thông tin cụ thể hoặc các đối tượng
 • Nó thường được sử dụng để yêu cầu một mô tả, một tên hoặc một loại hành động.
 • “What” thường đi kèm với một động từ (is, are, do, did, will…) trong câu hỏi
 • Câu trả lời cho các câu hỏi có “what” thường là một sự mô tả, một danh từ hoặc một hành động cụ thể

Ví dụ:

 • What is your name? (Tên bạn là gì?)
 • What kind of music do you like? (Bạn thích thể loại nhạc nào?)

Which (Nào)

 • “Which” được sử dụng để hỏi về lựa chọn hoặc sự ưu tiên giữa hai hoặc nhiều tùy chọn
 • Nó thường được sử dụng khi bạn muốn chọn ra một trong số các tùy chọn đã biết.
 • “Which” thường được sử dụng khi có một số tùy chọn hoặc lựa chọn đã được xác định
 • Câu trả lời cho các câu hỏi có “Which” thường là một lựa chọn cụ thể hoặc một mô tả chi tiết về lựa chọn đó.

Ví dụ:

 • Which book do you want to read? (Cuốn sách nào bạn muốn đọc?)
 • Which movie should we watch tonight? (Chúng ta nên xem bộ phim nào tối nay?)
 • Which house is yours? (Ngôi nhà nào là của bạn?)

Where (Ở đâu)

 • Where được sử dụng để hỏi về vị trí hoặc địa điểm của một sự vật, người hoặc sự kiện
 • Nó thường được sử dụng khi bạn muốn biết nơi ở, nơi diễn ra hoặc nơi xảy ra một sự việc nào đó
 • “Where” thường đi kèm với một động từ (is, are, do, did…) trong câu hỏi
 • Câu trả lời cho các câu hỏi có “where” thường là một địa điểm hoặc một mô tả chi tiết về vị trí

Ví dụ:

 • Where is the nearest supermarket? (Siêu thị gần nhất ở đâu?)
 • Where did the accident happen? (Vụ tai nạn xảy ra ở đâu?)

When (Khi nào)

 • “When” được sử dụng để hỏi về thời gian hoặc thời điểm một sự kiện, hành động xảy ra, hoặc sự việc diễn ra.
 • Nó thường được sử dụng khi bạn muốn biết ngày, giờ, hoặc thời điểm cụ thể của một sự kiện hoặc hành động.
 • “When” thường đi kèm với một động từ (is, does, will…) trong câu hỏi
 • Câu trả lời cho các câu hỏi có “when” thường là một ngày, một giờ hoặc một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ:

 • When is your birthday? (Ngày sinh của bạn là khi nào?)
 • When did you study English? (Bạn học tiếng Anh vào lúc nào?)

Who (Ai)

 • “Who” được sử dụng để hỏi về người hoặc nhóm người mà một sự kiện, hành động hoặc đặc điểm liên quan đến.
 • Nó thường được sử dụng khi bạn muốn biết danh tính của một người cụ thể hoặc nhóm người
 • “Who” thường đi kèm với một động từ (is, are, do, did…) trong câu hỏi
 • Câu trả lời cho các câu hỏi có “who” thường là một người cụ thể hoặc một nhóm người.

Ví dụ:

 • Who is your best friend? (Ai là bạn thân nhất của bạn?)
 • Who made this delicious cake? (Ai làm chiếc bánh ngon này?)

Why (Tại sao)

 • “Why” được sử dụng để hỏi về lý do, nguyên nhân hoặc giải thích của một hành động, quyết định hoặc tình huống.
 • Nó thường được sử dụng khi bạn muốn biết tại sao một điều gì đó xảy ra hoặc được thực hiện
 • “Why” thường đi kèm với một động từ (are, did, do…) trong câu hỏi
 • Câu trả lời cho các câu hỏi có “Why” thường là một lý do, một giải thích hoặc một mục tiêu.

Ví dụ

 • Why are you late for class? (Tại sao bạn đến lớp muộn?)
 • Why does it rain so much in this region? (Tại sao lại mưa nhiều như vậy ở khu vực này?)

How (Như thế nào)

 • “How” được sử dụng để hỏi về cách thức, phương pháp hoặc trạng thái của một hành động, sự việc hoặc tình trạng
 • Nó thường được sử dụng khi bạn muốn biết cách thức một điều gì đó xảy ra hoặc được thực hiện
 • “How” thường đi kèm với một động từ (do, is, are…) trong câu hỏi
 • Câu trả lời cho các câu hỏi có “How” thường là một mô tả về cách thức, điều kiện hoặc kết quả

Ví dụ:

 • How do you cook spaghetti? (Làm thế nào để nấu mỳ spaghetti?)
 • How does photosynthesis work? (Quá trình quang hợp diễn ra như thế nào?)

Whose (Của ai)

 • “Whose” được sử dụng để hỏi về sở hữu, người sở hữu của một vật thể, người hoặc ý tưởng
 • Nó thường được sử dụng khi bạn muốn biết ai sở hữu một cái gì đó hoặc ai có liên quan đến một tài sản hoặc mối quan hệ nào đó
 • “Whose” hường đi kèm với một danh từ trong câu hỏi
 • Câu trả lời cho các câu hỏi có “whose” thường là tên của người sở hữu hoặc một mô tả về mối quan hệ.

Ví dụ:

 • Whose book is this? (Cuốn sách này là của ai?)
 • Whose handwriting is this? (Chữ viết này là của ai?)

Whom (Cho ai)

 • “Whom” là một dạng từ để hỏi về đối tượng của một động từ hoặc giới từ trong câu.
 • Nó thường được sử dụng trong văn viết trang trọng hoặc trong tiếng Anh cổ điển, thường đi kèm với các động từ như “to give” (cho), “to send” (gửi), “to ask” (hỏi) và giới từ như “to” hoặc “for”.
 • “Whom” thường được sử dụng trong văn viết chính thống hoặc trong các tình huống trang trọng.
 • Trong tiếng Anh hiện đại, người ta thường thay thế “whom” bằng “who” trong các tình huống phổ biến, đặc biệt là trong giao tiếp hàng ngày.

Ví dụ:

 • Whom did you invite to the party? (Bạn đã mời ai đến buổi tiệc?)
 • Whom do you trust and whom do you doubt? (Bạn tin tưởng ai và bạn nghi ngờ ai?)

2. Cách đặt câu hỏi với từ để hỏi Wh

Công thức: WH + trợ động từ/ động từ khuyết thiếu + S + V(chính)…?

Trong đó: Cần sử dụng trợ động từ phù hợp với chủ ngữ và thì của câu

Không chi thì động từ chính khi có trợ động từ trong câu

3. Cách trả lời các câu hỏi bằng từ để hỏi

Trả lời câu hỏi bằng từ để hỏi thường đơn giản và trực tiếp. Bạn chỉ cần cung cấp thông tin được yêu cầu trong câu hỏi

Ví dụ:

 • Đối với câu hỏi Who is he?, bạn có thể trả lời: He is my brother. (Anh ấy là anh trai tôi.)
 • Đối với câu hỏi What did you eat?, bạn có thể trả lời: I ate pizza. (Tôi ăn pizza.)

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể muốn cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc giải thích để làm rõ câu trả lời của mình.

Ví dụ:

Đối với câu hỏi Why are you late?, bạn có thể trả lời: I was late because there was a lot of traffic on the way. (Tôi đến muộn vì có nhiều kẹt xe trên đường.)

4. Các ngữ cảnh sử dụng từ để hỏi

Các từ để hỏi được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm:

 • Giao tiếp hàng ngày: Trong giao tiếp hàng ngày, việc sử dụng các từ để hỏi là rất quan trọng để tạo ra một cuộc trò chuyện mạch lạc và truyền đạt ý kiến của mình một cách rõ ràng. Bằng cách hỏi và trả lời các câu hỏi, bạn có thể hiểu rõ hơn về người khác và thể hiện sự quan tâm đến họ.

Ví dụ, khi bạn gặp ai đó mới, việc hỏi “What is your name?” (Tên bạn là gì?) là một cách tốt để bắt đầu một cuộc trò chuyện và tạo ra một môi trường giao tiếp thoải mái.

 • Môi trường học tập: Trên lớp học hoặc trong môi trường học tập, việc sử dụng các từ để hỏi giúp bạn hiểu rõ bài học và giải đáp những thắc mắc của mình. Bằng cách hỏi giáo viên hoặc bạn bè, bạn có thể nâng cao kiến thức của mình và phát triển kỹ năng giao tiếp.

Ví dụ, khi bạn không hiểu một khái niệm trong sách giáo khoa, việc hỏi “What does this mean?” (Điều này có nghĩa là gì?) sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề đó.

 • Môi trường làm việc: Trong môi trường làm việc, việc sử dụng các từ để hỏi là cần thiết để hiểu rõ yêu cầu công việc và tương tác với đồng nghiệp. Bằng cách hỏi và trả lời các câu hỏi, bạn có thể làm việc hiệu quả hơn và đạt được mục tiêu công việc của mình.

Ví dụ, khi bạn nhận được một nhiệm vụ mới, việc hỏi “How should I do this?” (Tôi nên làm thế nào?) sẽ giúp bạn hiểu rõ yêu cầu công việc và hoàn thành nhiệm vụ một cách chính xác.

5. Bài luyện tập

Bài 1. Điền vào chố trống trong mỗi câu hỏi với từ who, what, where, when, why hoặc how để hoàn thành câu hỏi

1. ________ is your favorite movie?

2. ________ did you go on vacation last summer?

3. ________ are you so excited about?

4. ________ are you planning to celebrate your birthday?

5. ________ is that interesting book on the table?

6. ________ are you studying English?

7. ________ do you usually have lunch with?

8. ________ is the best place to visit in your opinion?

9. ________ should we invite to the party?

10. ________ do you want to become when you grow up?

Đáp án: 1. what   2. where   3. what   4. how   5. what   6. why   7. who   8. what   9. whom   10. what

Bài 2. Tạo câu hỏi từ các câu trả lời dưới đây

1. John is going to Paris next week

2. She bought a new car yesterday

3. They went to the beach last summer

4. He is studying medicine at Harvard University

5. Maria met her friends at the cafe yesterday

6. The concert starts at 7p.m tonight

7. The reason why she quit her job is beacause she wants to travel around the world

8. He is learning how to play the guitar

9. The book on the table belongs to Alice

10. They had a delicious dinner at the Italian restaurant last night.

Đáp án:

1. Where is John going next week?

2. What did she buy yesterday?

3. Where did they go last summer?

4. What is he studying at Harvard University?

5. Who did Maria meet at the café yesterday?

6. When does the concert start tonight?

7. Why did she quit her job?

8. What is he learning?

9. Whose book is on the table?

10. Where did they have dinner last night?

Để đăng kí HỌC THỬ MIỄN PHÍ, kiểm tra đánh giá trình độ hiện tại và nhận lộ trình học riêng biệt, học viên/ phụ huynh có thể click vào nút đăng kí dưới đây để được trải nghiệm học thử 30 phút hoàn toàn miễn phí khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 cùng đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English
Path 252@ 2

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ miễn phí

  Hãy đến Skype English ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!