NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

Hỏi: Dear Sir or Madame,

Would you please give us the Abreviations of these: LOL, BRB, BBS, AFK, WOW, YAYL, TY, YW, W/E, OMG, ROFL, BBIAB, and TTYL.

Thank you in advance. Ken Do

Chào bạn,

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến VOA.

(1) Bạn hỏi những chữ bên dưới đây viết tắt từ chữ gì? Xin xem trả lời ở bên tay phải chữ viết tắt.

(2) Xem thêm: những từ điển chữ viết tắt có sẵn trên mạng. Phần cuối: phân biệt nghĩa của những chữ acronym, abbreviation, và initialism:

Trả lời:

Sự thông dụng của internet, cell phones, chat, và texting buộc phải viết tắt cho bớt thì giờ và đỡ tốn tiền. Trong vài trường hợp, viết tắt những chữ mà nếu viết đầy đủ ở hoàn cảnh nào đó, có thể coi là tục.

LOL: Laughing out loud = cười rộ

BRB: Be right back = quay lại ngay

BBS: Be back soon = trở lại ngay

AFK: Away From Keyboard = không có mặt ở bàn phím

WOW: Tiếng dùng để tỏ ngạc nhiên, khâm phục, thay vì nói Wonderful! Outstanding! = Tuyệt tác!

* Có thể dùng “wow” như là động từ, như trong câu:

The performance wowed the audience = Buổi trình diễn làm khán giả ngạc nhiện thích thú.

YAKL: Yak at You Later = sẽ nói chuyện tầm phào sau với bạn nhé! (To yak = nói liên tu bất tận về chuyện không quan trọng)

TY: Thank You

YW: You’re welcome = không có gì

W/E: Whatever, weekend, whenever = bất cứ cái gì, cuối tuần, bất cứ khi nào

OMG: Oh my God = Ối Trời đất!

ROFL: Roll on/off the floor laughing = cười lăn trên sàn

BBIAB: Be back in a bit = trở lại liền

TTYL: Talk to you later = nói chuyện sau nhé!

* Ghi chú thêm: Ba chữ acronym, abbreviation và Initialism nghĩa khác nhau.

1. Acronym = một từ cấu tạo bởi những chữ đầu của một nhóm từ: A word formed from the first letters of several words.

NATO: North Atlantic Treaty Organization = Tổ chức Liên Phòng Bắc Ðại Tây Dương

2. Abbreviation = chữ viết tắt của một từ mà tuy viết tắt nhưng phát âm như khi chưa viết tắt. Thí dụ:

Dr. viết tắt từ chữ Doctor

GB is an abbreviation for Great Britain.

Abbreviations được phát âm y như chữ chưa rút ngắn: “Dr.” phát âm là “Doctor”; “Mr.” phát âm là “Mister.” Những chữ viết tắt theo sau bởi một dấu chấm.

3. Initialism = một nhóm chữ viết gọn đọc như một chữ. Thí dụ:

SCUBA viết gọn lại từ nhóm chữ (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus = bình thở dưới nước của thợ lặn)

LASER (tia la-de) phát âm /lấy-zờ/, từ nhóm chữ (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = luồng ánh sáng có cường độ mạnh và điều khiển tập trung)

“TV” viết tắt từ Television

“E.T.” viết tắt từ Extraterrestrial (ngoài trái đất)

Nguồn:

Online Slang Dictionary

Computer command acronym

Text Message Dictionary

* List of Chat Acronyms & Text Message Shorthand

http://www.netlingo.com/acronyms.php

* Acronym Finder Dictionary

http://www.acronymfinder.com

Chúc bạn mạnh tiến

Nguồn: voatiengviet.com

Để đăng kí HỌC THỬ MIỄN PHÍ, kiểm tra đánh giá trình độ hiện tại và nhận lộ trình học riêng biệt, học viên/ phụ huynh có thể click vào nút đăng kí dưới đây để được trải nghiệm học thử 30 phút hoàn toàn miễn phí khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 cùng đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English

Trả lời

Path 252@ 2

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ miễn phí

    Hãy đến Skype English ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!