Những chủ điểm ngữ pháp cần ôn luyện cho bài thi Toeic

Toeic là một bằng tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi ở nhiều cơ quan làm việc. Nhất là đối với sinh viên ngành Kinh Tế, Toeic chính là điều kiên tiên quyết để lấy bằng tốt nghiệp. Bài viết này sẽ giúp bạn tổng hợp lại những phần ngữ pháp bạn phải ôn luyện để đạt điểm cao trong bài thi Toeic nhé

 

 1. Các thì trong tiếng Anh:

Trong tiếng Anh có 12 thì cơ bản gồm có:

Thì đơn giản:

 • Hiện tại đơn
 • Quá khứ đơn
 • Tương lai đơn

Thì tiếp diễn:

 • Hiện tại tiếp diễn
 • Quá khứ tiếp diễn
 • Tương lai tiếp diễn

Thì hoàn thành:

 • Hiện tại hoàn thành
 • Quá khứ hoàn thành
 • Tương lai hoàn thành

Thì hoàn thành tiếp diễn (ít dùng)

 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn

toeic2

 1. Các dạng của động từ:

Trong tiếng Anh, động từ được chia thành các dạng nguyên thể (giữ nguyên động từ), dạng to V và dạng V-ing. Để biết khi nào dùng các dạng trên, chúng ta phải căn cứ vào các từ đi trước nó để xử lý cho đúng. Hãy xét các ví dụ sau:

 • I ask him to tell me the story: động từ tell ở dạng to V do đi sau động từ ask
 • I am interested in listening to music: động từ listen dạng V-ing vì đi sau giới từ in.
 • I help him solve the exercise: động từ solve dạng nguyên thể vì sau động từ help (trường hợp này có thể dùng dạng to V)
 • She told me to turn TV on.
 • Nam is fond of playing football.
 1. Các dạng câu hỏi:

Trong tiếng Anh, có những dạng câu hỏi sau bạn cần ôn tập đó là:

 • Câu hỏi Yes/No:
 • Câu hỏi lấy thông tin:

+ Hỏi chủ ngữ: What, Who, Which

+ Hỏi tân ngữ: Whom, What, Which

+ Hỏi bổ ngữ: How, Why, When, Where

 • Câu hỏi đuôi

 

Các từ để hỏi gồm có: What, Who, When, Whose, Which, How, Why, When, Where, How long, How far, How often, How much, How many, What time, What kind…

toeic3

 1. Các loại câu trong tiếng Anh

Có rất nhiều loại câu trong tiếng Anh, nhưng một vài loại câu hay sử dụng bạn cần phải lưu ý như:

 • Câu đơn
 • Câu ghép
 • Câu phức

Hoặc có thể chia ra theo cấu trúc câu như:

 • Câu bị động, chủ động
 • Câu trực tiếp, gián tiếp
 • Câu cầu khiến
 • Cầu nghi vấn
 • Câu điều kiện
 • Câu mệnh đề quan hệ

 

 1. Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ:

Dạng của động từ sẽ phụ thuộc vào thì và từ đi trước nó, trong đó động từ chính phụ thuộc vào chủ ngữ. Vì vậy, bạn phải ôn luyện thật kĩ phần này để chia dạng của động từ cho chính xác.

Xét các ví dụ sau:

Everybody who wants to buy a ticket should be in this line.

No problem is harder than this one.

Mary and her manager are going to a party tonight.

None of the students have finished the exam yet.

Not studying has caused him many problems.

The crowd was wild with excitement

The majority of the students believe him to be innocent.

Twenty dollars is all I can afford to pay for that radio.

 

(to be continue)

Rate this post!

0 / 5. Vote count: 0

Bài viết liên quan

29Th5

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TÂN NGỮ TRONG TIẾNG ANH

  Động từ dùng làm tân ngữ Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đều đòi...

29Th4

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐẠI TỪ TRONG TIẾNG ANH

Chia làm 5 loại với các chức năng sử dụng khác nhau. Đứng đầu câu, làm chủ ngữ, quyết định...

25Th4

Quán từ “a”, “an” và “the”

1/ Quán từ không xác định “a” và “an” Dùng "an" trước một danh từ bắt đầu bằng: 4 nguyên...

25Th4

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ là nguyên tắc nền tảng trong tiếng Anh. Động từ và...

24Th6

CÁCH DÙNG ‘ANY’

Hỏi: Mình muốn nhờ chương trình Hỏi đáp Anh ngữ giải đáp cho mình: khi nào thì sau “any” dùng...

24Th6

PHÂN BIỆT GOOD VÀ WELL

Hỏi: Kính Thưa Quý Đài VOA. Em có một thắc mắc nhưng không biết hỏi ai để có câu giải...