NGHĨA CỦA CỤM TỪ ‘SHORT OF’

Hỏi: Xin anh/chị vui lòng giải thích giúp nghĩa của chữ “short of” trong câu bên dưới, lúc này short of có nghĩa gì và nó là adjective hay adverb?

“For the July-August period, MediaTek revenues reached NT$25.97 billion, only NT$8.93 billion short of its low-end sales target of NT$34.9-37.6 billion set for the third quarter.”

Xin chân thành cảm ơn

Tuấn Vũ

Trả lời:

1. Short of là một adverbial phrase, có khi dùng như một idiom

Nếu short là adjective hay adjectival phrase thì nghĩa “less” hay “worse than” hay “not having enough.”

Be short and to the point: xin nói vắn tắt. Short trong câu này là một adjective.

Trong câu: We did not buy anything because we were short of money (chúng tôi không mua gì vì không đủ tiền) thì short of là một adjectival phrase. Cũng thường nói short of cash: Chúng tôi thiếu tiền.

Ví dụ:

The typhoon victims were forced from their homes and were desperately short of food and water.

Nạn nhân trận bão lớn bị mất nhà cửa và hiện rất thiếu thực phẩm và đồ uống

2. Nhưng short of có thể làm adverbial phrase.

Ðó là chữ short of trong câu bạn hỏi. Trước hết, hãy xem những thí dụ sau để hiểu nghĩa chữ short of.

Nghĩa 1: “short of doing something” hay “without actually doing something”(thiếu điều làm gì.)

Ví dụ:

– Nothing short of her best effort was required to make the team.

Cô ấy phải gắng hết sức thì mới được gia nhập đội banh.

– Short of locking her in, he couldn’t stop her from leaving.

Thiếu điều nhốt cô ta, anh ta không làm cách nào để giữ cô ta lại.

– Short of yelling at him, I had no other way to catch his attention.

Thiếu điều (ngoại trừ) phải hét vào tai anh ta, tôi không còn cách nào làm anh chú ý.

Nghĩa 2: short of something a little nearer than the place you were trying to reach (suýt soát tới mức hay điểm mà ta muốn đạt tới.)

Ví dụ:

– The plane touched down 200 yards short of the runway.

Máy bay hạ cánh chỉ cách đường bay 200 yards.

– Nothing short of a miracle can save him now.

Trừ phi có phép lạ, không có cách nào cứu anh ta được.

– Our total came to just short of $1.000.

Tống số tiền chỉ thiếu chút ít là tới $1.000.

– We stopped five miles short of London.

Chúng tôi ngừng ở nơi chỉ cách 5 dặm là tới London.

– He was just short of 6 feet tall.

Anh ta cao gần 6 bộ anh.

– He died two weeks short of his birthday.

Ông cụ mất chỉ còn 2 tuần nữa là tới sinh nhật 70 của cụ.

– The day’s drive still left us a hundred miles short of the ocean – Adam Makkai.

Chúng tôi lái xe một ngày mà vẫn còn cách bờ biển một trăm dặm.

Nghĩa 3: Our escape was little short of miraculous (cuộc chạy trốn của chúng tôi chẳng kém gì có phép mầu.)

3. Vậy câu trên của bạn có thể dịch là:

“Trong khoảng hai tháng 7 và 8, lợi tức thâu nhập của MediaTek đạt tới NT$25.87 tỷ, và mức này chỉ kém mức chỉ tiêu thấp nhất đã được đề ra NT$34.9-37.6 tỷ, là NT$8.93 tỷ cho quý ba.”

Chúc bạn mạnh tiến.

Nguồn: voatiengviet.com

Để đăng kí HỌC THỬ MIỄN PHÍ, kiểm tra đánh giá trình độ hiện tại và nhận lộ trình học riêng biệt, học viên/ phụ huynh có thể click vào nút đăng kí dưới đây để được trải nghiệm học thử 30 phút hoàn toàn miễn phí khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 cùng đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English

Trả lời

Path 252@ 2

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ miễn phí

    Hãy đến Skype English ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!