Nâng cao điểm số với 50+ Idioms thường gặp trong đề thi THPT quốc gia năm 2024

Đề thi THPT Quốc gia không chỉ là thước đo trình độ học tập của học sinh mà còn là cánh cửa mở ra tương lai đại học đầy hứa hẹn. Việc nắm vững các kiến thức tiếng Anh, bao gồm cả idioms là vô cùng cần thiết để chinh phục kỳ thi quan trọng này. Tuy nhiên, việc học và sử dụng idioms trong tiếng Anh không phải điều dễ dàng đối với nhiều người, đặc biệt là khi có rất nhiều từ ngữ và cụm từ khác nhau để học.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 50+ idioms thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia năm 2024 và cách áp dụng chúng một cách hiệu quả.

xr:d:DAF gnj5rfU:228,j:1804116246581555165,t:24041202

1. Idioms trong tiếng Anh là gì? Vì sao Idioms thường hay xuất hiện trong bài thi THPT quốc gia?

Idioms trong tiếng Anh là các cụm từ hoặc cụm từ cố định được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa không phải là từ nghĩa của các từ riêng lẻ trong cụm từ đó. Các idioms thường có nghĩa rất cụ thể và không thể hiệu dựa trên ý nghĩa của từng từ trong cụm từ. Ví dụ “To be over the moon” không thể hiểu là ở trên mặt trăng, mà nó mang nghĩa Vui sướng vô cùng, miêu tả sự hạnh phúc và vui sướng đến mức không thể tả được.

Vì sao Idioms thường hay xuất hiện trong bài thi THPT quốc gia?

Idioms thường xuất hiện trong các bài thi THPT Quốc gia vì một số lý do sau:

 • Kiểm tra sự hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ: Sử dụng idioms yêu cầu thí sinh hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ, không chỉ là từ vựng và ngữ pháp cơ bản.
 • Kiểm tra khả năng hiểu ngữ cảnh: Để sử dụng idioms một cách chính xác, thí sinh phải hiểu được ngữ cảnh và tình huống mà idioms đó thích hợp.
 • Khám phá khả năng sáng tạo: Việc sử dụng idioms không chỉ yêu cầu kiến thức mà còn đòi hỏi sự sáng tạo trong việc áp dugnj chúng vào các tình huống cụ thể.
 • Tạo ra sự khác biệt: Việc sử dụng idioms một cách chính xác và linh hoạt có thể làm nổi bật bài viết của thí sinh, giúp thí sinh dễ dàng đạt điểm cao hơn.

Với những lý do trên, việc hiểu và sử dụng idioms một cách thành thạo là một yếu tố quyết định để đạt điểm cao trong các kỳ thi tiếng Anh như THPT quốc gia. Điều này giống như việc mở khóa một “thế giới song song” của ngôn ngữ, nơi sự sáng tạo và sự hiểu biết sâu rộng là chìa khóa cho thành công.

2. 50+ Idioms thường gặp trong đề thi THPT quốc gia năm 2024

xr:d:DAF gnj5rfU:228,j:1804116246581555165,t:24041202

 • Hit the books – Ý nghĩa: Học nghiêm túc.

Ví dụ: She needs to hit the books if she wants to pass the exam.

 • Ace the test – Ý nghĩa: Làm rất tốt trong bài kiểm tra.

Ví dụ: After studying hard, she managed to ace the test.

 • Pass with flying colors – Ý nghĩa: Vượt qua một cách xuất sắc.

Ví dụ: Thanks to her preparation, she passed the exam with flying colors.

 • Burning the midnight oil – Ý nghĩa: Làm việc hoặc học đến muộn.

Ví dụ: He’s been burning the midnight oil to prepare for the exam.

 • Piece of cake – Ý nghĩa: Một việc dễ dàng.

Ví dụ: The math test was a piece of cake for her.

 • Hit the nail on the head – Ý nghĩa: Nói hoặc làm điều gì đúng hoàn toàn.

Ví dụ: She hit the nail on the head with her analysis of the situation.

 • Under the weather – Ý nghĩa: Cảm thấy không khỏe, không được tốt.

Ví dụ: I can’t go to school today; I’m feeling under the weather.

 • Break a leg – Ý nghĩa: Chúc may mắn.

Ví dụ: Break a leg on your exam tomorrow!

 • On the ball – Ý nghĩa: Sẵn sàng và nhanh nhẹn.

Ví dụ: She’s always on the ball when it comes to answering questions in class.

 • Cost an arm and a leg – Ý nghĩa: Rất đắt đỏ.

Ví dụ: Buying a new car can cost an arm and a leg.

 • Pull someone’s leg – Ý nghĩa: Chọc ghẹo ai đó.

Ví dụ: Are you serious, or are you just pulling my leg?

 • Keep one’s chin up – Ý nghĩa: Giữ tinh thần lạc quan trong những tình huống khó khăn.

Ví dụ: Even though things are tough right now, you need to keep your chin up.

 • Spill the beans – Ý nghĩa: Tiết lộ một bí mật.

Ví dụ: I promised not to tell anyone, but she spilled the beans.

 • Cost a fortune – Ý nghĩa: Rất đắt đỏ.

Ví dụ: The concert tickets cost a fortune, but it was worth it.

 • Straight from the horse’s mouth – Ý nghĩa: Tin từ nguồn tin cậy.

Ví dụ: I heard it straight from the horse’s mouth that the company is planning layoffs.

 • Go the extra mile – Ý nghĩa: Làm hơn nhiệm vụ được giao.

Ví dụ: If you want to succeed, you need to be willing to go the extra mile.

 • Piece of cake – Ý nghĩa: Một việc dễ dàng.

Ví dụ: Solving this equation is a piece of cake for her.

 • Hit the hay – Ý nghĩa: Đi ngủ.

Ví dụ: It’s getting late; I think it’s time to hit the hay.

 • The ball is in your court – Ý nghĩa: Là lúc của bạn để quyết định hoặc hành động.

Ví dụ: I’ve given you all the information you need; now the ball is in your court.

 • Cut to the chase – Ý nghĩa: Đi thẳng vào vấn đề quan trọng.

Ví dụ: Let’s cut to the chase and discuss the main points of the proposal.

 • Burn the midnight oil – Ý nghĩa: Làm việc hoặc học đến muộn.

Ví dụ: He had to burn the midnight oil to finish his project on time.

 • Hit the sack – Ý nghĩa: Đi ngủ.

Ví dụ: After a long day, I can’t wait to hit the sack.

 • A piece of the pie – Ý nghĩa: Một phần của cái gì đó.

Ví dụ: I want a piece of the pie in this project; I’ve worked hard for it.

 • Cost an arm and a leg – Ý nghĩa: Rất đắt đỏ.

Ví dụ: Buying a new car can cost an arm and a leg.

 • Fish out of water – Ý nghĩa: Cảm thấy không thoải mái hoặc không thuần thục trong một tình huống mới.

Ví dụ: She felt like a fish out of water at the new school.

 • In hot water – Ý nghĩa: Gặp rắc rối hoặc gặp phải sự phê phán.

Ví dụ: He’s in hot water with his parents for failing his exams.

 • In the same boat – Ý nghĩa: Đang gặp phải cùng một tình huống khó khăn.

Ví dụ: We’re all in the same boat when it comes to studying for exams.

 • Jump on the bandwagon – Ý nghĩa: Tham gia vào một trào lưu hoặc xu hướng.

Ví dụ: Many people are jumping on the bandwagon and starting their own businesses.

 • Keep an eye on – Ý nghĩa: Theo dõi hoặc giữ liên lạc với ai đó.

Ví dụ: Can you keep an eye on my bag while I go to the restroom?

 • Let the cat out of the bag – Ý nghĩa: Tiết lộ một bí mật.

Ví dụ: She accidentally let the cat out of the bag about the surprise party.

 • The last straw – Ý nghĩa: Sự kiện hoặc hành động cuối cùng gây ra sự phấn khích hoặc phản ứng.

Ví dụ: When he forgot my birthday, that was the last straw.

 • A dime a dozen – Ý nghĩa: Rất phổ biến hoặc không đặc biệt.

Ví dụ: Those cheap toys are a dime a dozen; everyone has them.

 • Back to the drawing board – Ý nghĩa: Phải bắt đầu lại từ đầu.

Ví dụ: Our plan didn’t work out, so it’s back to the drawing board.

 • Bite off more than one can chew – Ý nghĩa: Đảm đang hoặc thực hiện nhiều việc hơn có thể làm.

Ví dụ: I think I bit off more than I can chew by taking on so many projects.

 • Cry over spilled milk – Ý nghĩa: Lamenting vài điều đã xảy ra và không thể thay đổi được.

Ví dụ: There’s no use crying over spilled milk; we need to focus on finding a solution.

 • Cut corners – Ý nghĩa: Tiết kiệm thời gian hoặc tiền bằng cách làm việc không cẩn thận hoặc không đầy đủ.

Ví dụ: We shouldn’t cut corners when it comes to safety regulations.

 • Down to the wire – Ý nghĩa: Gần đến hạn hoặc thời gian kết thúc.

Ví dụ: We finished the project down to the wire, but we got it done on time.

 • Hit the nail on the head – Ý nghĩa: Nói hoặc làm điều gì đúng hoàn toàn.

Ví dụ: She hit the nail on the head with her analysis of the situation.

 • Let sleeping dogs lie – Ý nghĩa: Để những vấn đề hoặc tranh cãi đã qua không được kích thích hoặc gợi lại.

Ví dụ: I know you want to confront him about it, but sometimes it’s best to let sleeping dogs lie.

 • Out of the blue – Ý nghĩa: Bất ngờ hoặc không được mong đợi.

Ví dụ: She called me out of the blue yesterday; I haven’t heard from her in years.

 • Off the top of one’s head – Ý nghĩa: Mà không cần suy nghĩ hoặc nghiên cứu.

Ví dụ: I can’t remember the exact date off the top of my head, but it was sometime last month.

 • On thin ice – Ý nghĩa: Trong tình huống nguy hiểm hoặc không chắc chắn.

Ví dụ: He’s on thin ice with his boss after missing so many deadlines.

 • Once in a blue moon – Ý nghĩa: Rất hiếm khi xảy ra.

Ví dụ: She only visits her hometown once in a blue moon.

 • Take the bull by the horns – Ý nghĩa: Đối mặt với một vấn đề hoặc tình huống khó khăn một cách quả quyết.

Ví dụ: Instead of avoiding the problem, she decided to take the bull by the horns and confront it head-on.

 • The ball is in someone’s court – Ý nghĩa: Đến lượt ai đó để quyết định hoặc hành động.

Ví dụ: I’ve given you all the information you need; now the ball is in your court.

 • Through thick and thin – Ý nghĩa: Trong mọi tình huống hoặc điều kiện.

Ví dụ: He’s been with me through thick and thin; I can always count on him.

 • Turn a blind eye – Ý nghĩa: Cho phép một việc xấu hoặc không đúng xảy ra mà không làm gì.

Ví dụ: The teacher decided to turn a blind eye to the student’s cheating.

 • Under the weather – Ý nghĩa: Cảm thấy không khỏe, không được tốt.

Ví dụ: I can’t go to school today; I’m feeling under the weather.

 • Up in the air – Ý nghĩa: Chưa quyết định hoặc không chắc chắn.

Ví dụ: Our vacation plans are still up in the air; we haven’t decided where to go yet.

 • Whole nine yards – Ý nghĩa: Mọi điều hoặc mọi phần của cái gì đó.

Ví dụ: She went the whole nine yards to plan the perfect wedding.

Trên đây là một số idioms phổ biến trong tiếng Anh, mỗi idiom mang đến một ý nghĩa và cách sử dụng riêng biệt. Việc hiểu và sử dụng các idioms này không chỉ giúp bạn giao tiếp một cách tự nhiên và linh hoạt hơn mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về văn hóa và cách suy nghĩ của người bản xứ.

Hãy thực hành sử dụng các idioms này trong giao tiếp hàng ngày để nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của bạn. Đồng thời, đừng ngần ngại tìm hiểu thêm về các idioms khác để bổ sung vốn từ vựng và trở thành một người thông thạo trong việc sử dụng ngôn ngữ.

Để đăng kí HỌC THỬ MIỄN PHÍ, kiểm tra đánh giá trình độ hiện tại và nhận lộ trình học riêng biệt, học viên/ phụ huynh có thể click vào nút đăng kí dưới đây để được trải nghiệm học thử 30 phút hoàn toàn miễn phí khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 cùng đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English
Path 252@ 2

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ miễn phí

  Hãy đến Skype English ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!