Em rất hài lòng khi học với thầy Hưng. Thầy rất nhiệt tình, vui vẻ và nhiệt huyết, rất kiên nhẫn hướng dẫn và làm mẫu những thứ em chưa biết cũng như những thắc mắc của em. Về bài học thì em thấy rất có trọng tâm, cụ thể, phù hợp với trình độ của em
Học viên Hoài Nhân
HƯNG
  • EXPERIENCE IN PRIVATE TUTORING
  • PATIENT, EASY-GOING, ENERGETIC, ENGAGING.
About me

My name is Nguyen Quoc Hung. I am a sophomore in Ho Chi Minh who is majoring English linguistics, orientating toward translation and interpretation.
When it comes to English teaching method, my approach is similar to my experience with English learning: trying to create an environment in which the language acquisition process happens in a natural manner. To me, English is not a task, a subject to be learned like maths or physics, but rather a part of my life that I get engaged in effortlessly. I want my student to have the same experience when learning English, the experience in which they do not feel like they are studying, but they are participating in interesting activities using English.
Let’s begin our journey at Skype English together, today!

Path 252@ 2

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ miễn phí

    Hãy đến Skype English ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!