“Em rất hài lòng khi học với thầy Hưng. Thầy rất nhiệt tình, vui vẻ và nhiệt huyết, rất kiên nhẫn hướng dẫn và làm mẫu những thứ em chưa biết cũng như những thắc mắc của em. Về bài học thì em thấy rất có trọng tâm, cụ thể, phù hợp với trình độ của em.” _ Học viên Hoài Nhân

Hưng

 Experience in private tutoring
 Patient, easy-going, energetic, engaging.
My name is Nguyen Quoc Hung. I am a sophomore in HCMUE who is majoring
English Linguistics, orientating toward Translation & Interpretation.
When it comes to English teaching method, my approach is similar to my
experience with English learning: trying to create an environment in which the
language acquisition process happens in a natural manner. To me, English is not a
task, a subject to be learned like Maths or Physics, but rather a part of my life that I
get engaged in effortlessly. I want my student to have the same experience when
learning English, the experience in which they do not feel like they are studying,
but they are participating in interesting activities using English.
Let’s begin our journey at Skype English together, today!

Phụ huynh nói gì về Skype English?

Cảm nhận của học viên