Các thành ngữ tiếng Anh trong phim – Phần 5

1. Labor of love: Work done for the sake of one’s own enjoyment or of benefit to others rather than for material rewards. Làm việc gì đó xuất phát tự sự yêu thích, đam mê hoặc vì lợi ích cho ai đó thay vì những phần thưởng vật chất

Teaching is a labor of love
Dạy học là điều mà tôi rất yêu thích

2. Wild goose chase: Futile pursuit or worthless hunt or chase. Một sự theo đuổi, một cuộc tìm kiếm, lùng sục, truy đuổi vô ích, phù phiếm

So they can send us on a wild goose chase
Truy đuổi một thứ gì đó vô ích

3. Twist someone’s arm: To pressure someone. Gây áp lực cho ai đó
Or persuade someone to do something they don’t want to do. Thuyết phục ai đó làm điều mà họ không muốn

You don’t have twist my arm
Đừng gây áp lực cho anh

4. Same old same old: Nothing new happened. Không có gì mới xảy ra.
Or same old boring routine. Một lộ trình nhàm chán, cũ, không có gì mới mẻ

You know same old same old
Chẳng có gì đặc biệt cả

5. Call it a day: To quit work and go home. Tạm dừng, ngừng làm việc và về nhà
Or stop doing something , especially working; or to stop some activity. Ngừng làm điều gì đó, đặc biệt là làm việc; hoặc ngừng một hoạt động gì đó

Call it a day
Nên về nhà

Chúc các bạn thành công!

Rate this post!

0 / 5. Vote count: 0

Bài viết liên quan

29Th1

Học một số từ vựng về dịch covid-19

Lại một lần nữa Việt Nam bùng phát dịch Covid trong cộng đồng sau hơn 150 ngày không có dịch...

23Th7

Các thành ngữ tiếng Anh trong phim – Phần 4

1. Rock the boat: Say or do something to disturb the situation. Nói hay làm điều gì đó làm xáo...

20Th7

Các thành ngữ tiếng Anh trong phim – Phần 3

1. Baker’s dozen: Thirteen A Baker’s dozen’ is from the former practice among bakers and their customers in times when...

18Th7

Các thành ngữ tiếng Anh trong phim – Phần 2

1. Save face: To avoid humiliation or to retain reputation and the respect of other people. Tránh được sự nhục...

15Th7

Các thành ngữ tiếng Anh trong phim – Phần 1

1. See eye to eye: To agree (about/on somebody/something with somebody): Đồng ý về ai hay chuyện gì với ai...

24Th6

CÁC THÀNH NGỮ VỀ SỰ GHEN TỴ

Hỏi: Cho em hỏi một số thành ngữ về sự ganh tỵ, em tim hoài mà không thấy! Em cảm...