Words and Phrases

24Th6

NGHĨA CỦA CỤM TỪ ‘SHORT OF’

Hỏi: Xin anh/chị vui lòng giải thích giúp nghĩa của chữ “short of” trong câu bên dưới, lúc này short...

24Th6

PHÂN BIỆT SOLVE VÀ RESOLVE

Mặc dù cùng có ý nghĩa là "giải quyết một vấn đề khó khăn" tuy nhiên 2 từ Solve và...

24Th6

PHÂN BIỆT HAI TỪ CURE VÀ REMEDY

Hỏi: Em chào đài VOA ạ. Em nhờ đài phân biệt hộ em nghĩa và cách sử dụng của hai...