Tiếng Anh công sở

23Th5

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 4

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Thầy Rade, GV...

10Th4

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 3

1. Cô Sofija, GV Anh chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Thầy Rade, GV...

10Th4

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 2

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Thầy Rade, GV...

26Th2

DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 1

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Thầy Rade, GV châu Âu...

16Th1

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 12

1. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện TOEFL, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Thầy Allen,...

11Th12

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 11

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Thầy Rade, GV...

08Th11

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC THÁNG 10

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Thầy Sinisa, GV...

16Th10

DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC THÁNG 9

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Thầy Rade, GV...

13Th9

DANH SÁCH 15 GIÁO VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 8

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Thầy Rade, GV...

07Th8

DANH SÁCH 10 GIÁO VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 7

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Thầy Robert, GV...

20Th7

DS 10 GIÁO VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 6

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Thầy Rade, GV...

19Th2

CÁCH KHEN NGỢI TRONG TIẾNG ANH

Hôm nay, Skype English sẽ giúp các bạn những cách đưa ra lời khen ngợi bằng tiếng Anh nhé. Trong...