Tiếng Anh công sở

14Th3

TUYỂN SUPPORTERS

Lương cao + Thưởng + Có thể làm việc tại nhà Công ty TNHH Skype English cần tuyển gấp: 2...

14Th3

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 2

1. Thầy Milan, GV châu Âu 12 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện...

14Th3

DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 1

1. Thầy Sinisa, GV châu Âu chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS 2. Thầy Simon,...

08Th1

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 12

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Thầy Milan, GV...

08Th1

DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 11

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm 2. Cô Sofija, GV...

02Th11

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 10

1. Cô Sofija, GV Anh chuyên dạy tiếng Anh trẻ em, TA giao tiếp và luyện Ielts 2. Thầy Allen, GV...

02Th11

DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 9

Thầy Sinisa, GV châu Âu chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và TA thương mại Thầy Simon,...

28Th9

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 8

1. Thầy Simon, GV Anh chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp 2. Thầy Allen, GV...

28Th9

DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 7

1. Thầy Simon, GV Anh chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm, TA thương mại và luyện thi...

27Th9

CẢNH BÁO

Hiện nay có rất nhiều website học tiếng Anh trực tuyến 1 thầy 1 trò tuyên bố rằng trung tâm...

16Th7

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 6

1. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện TOEFL, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp 2. Thầy Allen, GV...

16Th7

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 5

1. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện TOEFL, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp 2. Thầy Allen, GV...