Thông báo

24Th8

THÔNG BÁO VỀ VIỆC WEBSITE SKYPEENGLISH.ORG ĐANG BỊ LÀM NHÁI

Lợi dụng uy tín của SkypeEnglish, hiện nay website chính thức của chúng tôi là: https://skypeenglish.vn// đang bị website: https://skypelanguage.net/...