• May 25, 2015
  • admin

Tô Hữu Dũng – Trưởng Phòng Kỹ Thuật, NIT Corp

Sắp tới tôi có chuyến công tác sang Florida. Vì nhu cầu công việc, bắt buộc tôi phải cải thiện tiếng Anh một cách nhanh chóng. May mắn thông qua FB tôi biết đến Skype English, thực sự tôi rất tâm đắc phương pháp giảng dạy và độ chuyên nghiệp của giáo viên. Cảm ơn SkypeEnglish.

Bài viết liên quan