• May 25, 2015
  • admin

Phan Thanh Thúy – Trợ Lý Giám Đốc, CTCP XNK Phú Đạt

SkypeEnglish là một địa chỉ học tiếng Anh hay nhất mà mình từng học. Mình đang học luyện âm với GV châu, mới hết 10 buổi mà mình đã cảm thấy vô cùng tự tin trong khi nói chuyện với đối tác nước ngoài. Cảm ơn Skype English rất nhiều.

Bài viết liên quan