• Jun 21, 2015
  • admin

Phạm Thu Thủy – Chuyên gia IT của WHO tại Vietnam

Tôi đã tham khảo và học qua một số lớp học thử của các trung tâm khác nhưng cuối cùng tôi đã chọn SkypeEnglish. Học tại đây kỹ năng phát âm cùng với khả năng nghe và nói của tôi đã được cải thiện rõ rệt. Cảm ơn SkypeEnglish!

Bài viết liên quan