• Jun 21, 2015
  • admin

Nguyễn Văn Phú – Kỹ sư 1 công ty Nhật Bản

Mình đã học tiếng Anh dưới rất nhiều hình thức và cũng đã học ở nhiều trung tâm khác nhau. Nhưng sau 3 khoá học tại SkypeEnglish, giờ thì mình hoàn toàn tự tin về khả năng giao tiếp vì kỹ năng nghe, nói của mình đã tiến bộ lên đáng kể.

Bài viết liên quan