• Jan 22, 2016
  • admin

Nguyễn Trung Hiếu – Kỹ sư IT TP. HCM

Kết thúc 2 khóa học với thầy Rade, khả năng phản xạ trong giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành của Hiếu đã được cải thiện đáng kể. Thầy nhiệt tình, gần gũi và linh hoạt trong phương pháp giảng dạy. Hiếu sẽ tiếp tục theo học ở SkypeEnglish.

Bài viết liên quan