• May 25, 2015
  • admin

Hồ Việt Hồng – Lập Trình Viên, CTCP ATS

Do phải chuyển công tác sang Campuchia nên mình buộc phải cải thiện và nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Giáo viên đã giúp mình rèn luyện kỹ năng phát âm rất hiệu quả. Mình hoàn toàn hài lòng khi sử dụng dịch vụ của SkypeEnglish.

Bài viết liên quan