• Jan 22, 2016
  • admin

Hạnh Vy – SV Ngoại Ngữ ĐH Thái Nguyên

Hình thức học này là một trải nghiệm khá mới mẻ song rất thú vị với mình mặc dù học phí với những bạn sinh viên như mình không phải thấp. Nhưng kết quả học tập thì hơn cả mong đợi. Cảm ơn dịch vụ SkypeEnglish!

Bài viết liên quan