thuyết trình bằng tiếng anh

21Th8
thuyết trình bằng tiếng Anh

Bí quyết làm chủ kĩ năng thuyết trình bằng tiếng Anh

Khi trình bày một kế hoạch hay dự án cùng cấp trên hoặc đối tác nước ngoài, bên cạnh nội...