skype english có lừa đảo không

19Th9
mạo danh skype english để lừa đảo

CẨN THẬN VỚI QUẢNG CÁO MẠO DANH SKYPE ENGLISH ĐỂ LỪA ĐẢO

Lợi dụng uy tín thương hiệu của Skype English trên thị trường, nhóm đối tượng đã cố ý mạo danh...