Idiom

16Th5

Top 40 thành ngữ thông dụng để bạn dùng trong giao tiếp Tiếng Anh (Phần 2)

"Idioms - thành ngữ" hay còn gọi là thành ngữ, là một cụm từ mà ý nghĩa của nó không...

14Th5

Top 40 thành ngữ thông dụng để bạn dùng trong giao tiếp Tiếng Anh (Phần 1)

Thành ngữ là cách diễn đạt tiếng Anh hay, người bản xứ thường áp dụng trong cả văn nói và...

12Th5

Những thành ngữ giúp bạn nâng điểm kỳ thi IELTS

Kho thành ngữ phong phú trong tiếng Anh sẽ là công cụ giúp bạn nâng điểm kỳ thi IELTS. Khi...