Pronunciation

24Th6

PHÁT ÂM CỦA SUFFIX -TION & -SION

Hỏi: Cho em hỏi là có thể phân biệt cách phát âm đuôi -tion và -sion như thế nào trong...