Tiếng Anh thương mại

  • Học viên: 5873

Bộ sách Market Leader của NXB Pearson Longman và Financial Times là một trong những giáo trình hay đang được sử dụng trong các lớp học tiếng Anh thương mại tại Skype English. Thực tiễn của thế giới kinh doanh với nhiều tình huống cụ thể đã được đưa vào các bài giảng với mục đích giúp người học có thể vận dụng nhiều từ, cụm từ đã học một cách dễ dàng và hiệu quả vào công việc kinh doanh.

Kết thúc khóa học tiếng Anh thương mại, học viên sẽ có khả năng:

– Viết email trao đổi công việc một cách mạch lạc, rõ ràng

– Nghiên cứu tài liệu tiếng Anh hiệu quả

– Tham gia các cuộc phỏng vấn xin việc ở công ty nước ngoài

– Sử dụng tốt tiếng Anh trong văn phạm văn phòng, hội họp đàm phán

– Phát triển các kỹ năng giao tiếp cần thiết trong thương mại như thuyết trình, tham gia các cuộc họp, đàm phán, trao đổi công việc qua điện thoại, và sử dụng tiếng Anh trong các tình huống xã hội

– Tự tin bàn luận và trao đổi công việc với đối tác nước ngoài trong nhiều tình huống khác nhau

– Tăng cường vốn từ vựng cho nhiều lĩnh vực khác nhau

– Phát âm chuẩn giọng Anh – Mỹ

Dưới đây là chi tiết danh sách các bài học tương ứng với mỗi cấp độ.

Danh sách các bài học của khoá học A2 bao gồm các chủ đề:

– Introductions
– Work& Leisure
– Work Problems
– Travel
– Food and Entertainment
– Sales
– People
– Markets
– Companies
– The Web
– Cultures
– Jobs

Danh sách các bài học của khoá học B1 bao gồm các chủ đề:

– Careers
– Selling online
– Companies
– Great idea
– Stress
– Entertaining
– Marketing
– Planning
– Managing people
– Conflic
– New business
– Products

Danh sách các bài học của khoá học B2 bao gồm các chủ đề:

– Brands
– Travel
– Organisation
– Change
– Money
– Advertising
– Cultures
– Employment
– Trade
– Quality
– Ethics
– Leadership
– Innovation
– Competition

Danh sách các bài học của khoá học C1 bao gồm các chủ đề:

– Communication
– International marketing
– Building relationships
– Success
– Job satisfaction
– Risk
– E-commerce
– Team building
– Raising finance
– Customer service
– Crisis management
– Management Styles
– Takeovers and Mergers
– The future of business

Danh sách các bài học của khoá học C2 bao gồm các chủ đề:

– Being international
– Training
– Partnerships
– Energy
– Employment trends
– Business ethics
– Finance and Banking
– Consultants
– Strategy
– Doing business online
– New business
– Project management

Lớp học tiếng Anh thương mại

Phụ huynh nói gì về Skype English?

Cảm nhận của học viên

Báo chí viết gì về Skype English?